LANTZ

Galdutako dantza.

R.M. Azkuek bere Cancionero Popular Vasco-ko hirugarren liburukian (Danzas izenburu duena), Neure senar izenburuarekin, Lantzen jasotako melodia bat biltzen du. Honen inguruan hau aipatzen du:

Acompañados de este canto bailan mozos en gran número, a veces hasta cuarenta. Llaman allí a este baile: Iru puntuko dantza, “danza de tres puntos” (Azkue, 1968)

(Kanta honekin lagunduta dantzatzen dute mutilek multzo haundian. Dantza honi Iru puntuko dantza deitzen diote) (Azkue, 1968)

FITXA ERAIKITZE LANETAN

Ziklo honen parte da: 

Orriak